Historia

Midsommar: Historia

Midsommar och dess historia: Midsommar – en av de mest populära högtiderna i Sverige. En dag och afton av festligheter som markerar sommarens början. Den svenska midsommar-traditionen bär på en rik historia och dagens firande har formats av många olika traditioner från förr.

En kyrkohögtid från Tyskland

Johannes Döparen

Midsommarfirandet var ursprungligen en kyrkohögtid, ägnad Johannes Döparen, vars kalenderdag infaller den 24 juni. Detta var det datum då midsommar firades fram till och med 1952. Det var alltså den ursprungliga midsommardagen i Sverige. För att bättre passa in i arbetsveckan och den svenska industrisemestern bestämdes 1953 att midsommardagen alltid skulle firas på en lördag. Sedan dess har högtiden varit rörlig och midsommarafton inträffar därför den fredag som infaller mellan den 19 till 25 juni.