Röd dag

Är midsommar en röd dag?

“Röd dag” (eller helgdag som man också säger) kommer av att just de dagarna är markerade med en röd siffra istället för svart i almanackorna. Vilka dagar som räknas som röda dagar/helgdagar i Sverige regleras i “Lag (1989:253) om allmänna helgdagar”. Nedan kan du läsa vad som gäller på midsommar.

Röd eller inte röd - det är frågan

Midsommarafton - röd dag?

På frågan om midsommarafton är en röd dag är svaret: Nej, midsommarafton är inte en röd dag, men kan i praktiken likställas med en ”röd dag”.

Midsommardagen - röd dag?

På frågan om midsommardagen är en röd dag är svaret: Ja, midsommardagen är en röd dag (trots att den dagen alltid är på en lördag).